Thằng Nông Dân

 • Bởi Admin
  18/10/2012
  6 phản hồi

  Cá nhân tôi nghĩ rằng, cái can đảm mà ông chủ tịch đề cập đến, người dân đã có thừa và anh Cù Huy Hà Vũ là một trong những ví dụ rất điển hình, nhưng về phần đảng, xin ông hãy xem xét lại về tính dũng cảm của từng ủy viên một.

  Bởi Khách
  10/06/2011
  5 phản hồi

  Xin được chia sẻ với các bạn một số điểm mà tôi nghĩ rằng các bạn nên biết khi tham gia một cuộc xuống đường biểu tình... Rất mong nhận được những đóng góp của các bạn và nếu có thể, xin chuyển tải thông tin này đến những bạn khác.