thân phụ

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    24/05/2015
    0 phản hồi

    Trao đổi với PV Dân Luận ông Trần Văn Huỳnh (Thân phụ Trần Huỳnh Duy Thức) nhấn mạnh, ngày nào còn sức khỏe, ngày đó ông vẫn còn tiếp tục đòi công lý cho con trai đến khi nào con trai ông được ra tù.