thần đèn

 • Bởi Admin
  22/09/2015
  3 phản hồi

  Sách in xong, triết gia bèn gởi cho công ty phát hành, bán trên toàn quốc. Ba tháng sau, triết gia đến công ty phát hành sách nhận tiền, nhưng người ta trả lời là chỉ bán được 3 cuốn trên toàn quốc.

  Bởi Admin
  23/10/2013
  0 phản hồi

  Ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng ra lệnh cho thần Đèn ”hoàn người cho lũ sâu này. Ta nghĩ lại rồi nếu bắt hết họ thì nước ta lấy đâu ra người làm việc!!!”.