thăm gặp

  • Bởi Mắt Bão
    22/10/2014
    0 phản hồi

    Dân Luận - Sáng nay ngày 22/10/2014, trang tin Thanh Niên Công Giáo đã đưa tin thân nhân gia đình và bạn bè anh TNLT Fx Đặng Xuân Diệu đã đến trại giam số 5 Yên Định, Thanh Hóa để thăm nuôi anh.