thả nổi

  • Bởi Khách
    30/09/2010
    0 phản hồi

    Bất kể áp lực của Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ không thả nổi tiền nhân dân tệ, theo phân tích đăng trên tạp chí Foreign Policy ngày 24 tháng 9. Bài phân tích của ông John Lee, giám đốc chính sách ngoại giao tại trung tâm Center for Independent Studies ở Sydney và là học giả thỉnh giảng của viện Hudson Institute ở Washington, đưa ra ba lý do Trung Quốc sẽ duy trì tiền nhân dân tệ ở mức thấp.