Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên

 • Bởi Admin
  06/05/2010
  0 phản hồi

  Tổ chức xã hội rõ ràng là chìa khóa của tiến bộ, là yếu tố quyết định chỗ đứng và sự vinh nhục của các dân tộc. Nhưng tổ chức xã hội không thể có bằng sự áp đặt máy móc một khuôn mẫu mà phải được hình thành sau một quá trình trao đổi, do sự gặp gỡ giữa trí tuệ và những thực tại lịch sử, địa lý, văn hóa, đạo đức của mỗi dân tộc. Muốn thay đổi tổ chức xã hội, trước hết phải thay đổi những giá trị nền tảng của xã hội.

  Bởi Admin
  06/05/2010
  0 phản hồi

  Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên ra đời cuối năm 1982, do sự gặp gỡ của một nhóm trí thức cùng thao thức với đất nước và cùng chia sẻ một nhận định là phải thay đổi hẳn quan niệm hoạt động chính trị. Cuộc đấu tranh mới không thể là sự tiếp nối cuộc xung đột trước 1975 mà phải nhắm mục đích duy nhất là dân chủ hóa đất nước và, do đó, đòi hỏi một dự án chính trị mới, một thái độ mới, một cách suy nghĩ mới và những phương thức đấu tranh mới.

  Bởi Admin
  06/05/2010
  0 phản hồi

  Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên ra đời cuối năm 1982, do sự gặp gỡ của một nhóm trí thức cùng thao thức với đất nước và cùng chia sẻ một nhận định là phải thay đổi hẳn quan niệm hoạt động chính trị. Cuộc đấu tranh mới không thể là sự tiếp nối cuộc xung đột trước 1975 mà phải nhắm mục đích duy nhất là dân chủ hóa đất nước và, do đó, đòi hỏi một dự án chính trị mới, một thái độ mới, một cách suy nghĩ mới và những phương thức đấu tranh mới.

  Bởi Admin
  06/05/2010
  0 phản hồi

  Từ ngày thành lập, tháng 11-1982, mới đầu như một tổ chức không tên và từ năm 1988 trở đi được biết đến như là "nhóm Thông Luận", Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là tổ chức cho rằng hoạt động chính trị phải đặt nền tảng trên một cơ sở tư tưởng và lý luận nghiêm túc. Trong hai năm đầu, các thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã chỉ làm một công việc là thảo luận và đúc kết một tài liệu căn bản. Tài liệu này hoàn tất năm 1984 với tên Cơ Sở Tư Tưởng, phổ biến giới hạn. Năm 1986, Cơ Sở Tư Tưởng được tu chỉnh và phổ biến rộng rãi. Năm 1992, Cơ Sở Tư Tưởng được sửa chữa, bổ túc để thành một dự án chính trị tương đối đầy đủ cho Việt Nam, và được phổ biến dưới tựa đề Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên 1992. Từ đó, khoảng bốn năm một lần, dự án chính trị dân chủ đa nguyên được cập nhật, bổ túc và mang một tên riêng. Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên 1996, mang tên Thử Thách và Hy Vọng, được phổ biến rộng rãi trong nước cũng như ngoài nước, đã được hưởng ứng nồng nhiệt và đã ảnh hưởng một cách đáng kể trên lý luận của đối lập Việt Nam.

  Bởi tqvn2004
  26/11/2009
  1 phản hồi

  Sau khi hạ nhiệt được một tuần sau ngày lập kỷ lục (11/11/2009) thì giá vàng và đô la lại quay lại mốc cũ với vàng là gần 29 triệu đồng/lượng và đô la chạm ngưỡng 20.000VNĐ. Có lẽ lần này giá đô la sẽ nằm luôn ở tỉ giá mới. Một câu hỏi khiến nhiều người quan tâm đó là tỉ giá giữa đồng đô la và đồng Việt Nam bao nhiêu là hợp lý?

  Bởi Khách
  12/10/2009
  6 phản hồi

  Đảng cộng sản đã thành công trong việc gây chán nản và làm mất lòng tin vào đất nước… Những ai còn một tình cảm nào đó với đất nước Việt Nam phải hành động… Phải khẩn cấp chấm dứt chế độ cộng sản trước khi nó chấm dứt đất nước

  Bởi tqvn2004
  02/09/2009
  1 phản hồi

  Toàn thể thành viên trang web Tập hợp dân chủ đa nguyên (www.thongluan.org) chúng tôi xin nhiệt liệt hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Bởi tqvn2004
  27/07/2009
  0 phản hồi

  Tháng 7-2009, lại thêm hai người khác, Trần Anh Kim và Nguyễn Tiến Trung, bị bắt giam và khởi tố. Sự tuỳ tiện đã đạt một mức độ mới bởi vì cả hai vào lúc bị bắt đều không làm điều gì đặc biệt. Việc họ tham gia đấu tranh cho dân chủ bằng đường lối bất bạo động cũng như việc họ gia nhập đảng Dân Chủ đã được công khai hoá từ lâu. Riêng anh Nguyễn Tiến Trung không thể làm gì trong hơn một năm qua vì đang ở trong môi trường nghiêm ngặt của quân đội. Trong trường hợp Nguyễn Tiến Trung, báo chí nhà nước, lặp lại luận điệu của công an, còn bịa đặt là anh Trung đã móc nối với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Chúng tôi dứt khoát bác bỏ sự xuyên tạc này, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chưa từng có một quan hệ hợp tác hay tham khảo ở bất cứ mức độ nào với tổ chức Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ của anh Nguyễn Tiến Trung.

  Pages