tạo điều kiện

 • Bởi Khách
  06/08/2010
  2 phản hồi

  Lóng rày, từ các vị quan chức cao cấp cho đến các nhà báo rồi cả thường dân xem ra khoái "tạo điều kiện" cho cái gì đó, cho ai đó, cho lẫn nhau và cho... mình (!)

  Chúng ta nghe thử xem nhé:

  Tạo điều kiện cho báo chí
  Tạo điều kiện cho doanh nghiệp
  tạo điều kiện cho nhân dân