tâm lý học

 • Bởi Trà Mạn
  25/03/2015
  0 phản hồi

  Điều gì thúc đẩy một người trở thành kẻ khủng bố? Có rất nhiều nguyên nhân, vì các tiểu bang có chính trị bất ổn cho đến hoàn cảnh gia đình. Các nguyên nhân khác là do bệnh thái nhân cách và cuộc tìm kiếm cảm giác li kì trong số chúng.

  Bởi Admin
  15/04/2014
  2 phản hồi

  Henri bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ: ở đời không có gì cho không biếu không mãi cả, trò chơi đến đây có lẽ coi như là chấm dứt, thật đáng tiếc! Tuy nhiên, cũng thật bất công, tại sao họ lại đi hỏi về khoa học thiên văn, mình có phải là một nhà thông thái đâu?

  Bởi Admin
  13/11/2012
  16 phản hồi
  pyromania-large.jpg

  Để kết luận cho bài viết dưới dạng kiến thức tâm lý y khoa thường thức này đến cộng đồng, tôi chỉ muốn nhắn gửi đến các bậc phụ huynh một nguyên tắc cơ bản nuôi, dạy con là mình đừng bắt ai ăn uống hay sống, học tập và chiến đấu theo ý mình như khẩu hiệu của đảng cầm quyền bắt dân sống, chiến đấu, học tập theo gương của vĩ nhân. Vì người thường thì không theo được vĩ nhân. Và chắc chắn là trẻ mới ra đời không thể sống và làm theo những yêu cầu người lớn.

  Bởi Admin
  14/11/2010
  1 phản hồi

  Mặc cảm Oedipus là sự cự tuyệt vô thức và bình thường đối với bố hoặc mẹ cùng giới tính với trẻ, do sự hình thành tình yêu cho bố hoặc mẹ ở giới tính kia, diễn ra giữa độ tuổi 2 đến 7. Mặc cảm này sẽ tự mất đi qua quá trình đồng hóa dần với bố hay mẹ cùng giới của trẻ.

  Bởi Admin
  21/10/2010
  0 phản hồi

  Trong lĩnh vực Tâm Lý Học Xã Hội (và trong lĩnh vực Tâm Lý Học nói chung), đáng tiếc là chưa có một lý thuyết chung được sự chấp nhận của tất cả các nhà nghiên cứu. Để độc giả dễ dàng tiếp thu môn Tâm Lý Học Xã Hội, tác giả tổng hợp một số các tư tưởng được thừa nhận thành một lý thuyết "tạm thời".

  Bởi Admin
  09/10/2010
  6 phản hồi

  Trong lĩnh vực Tâm Lý Học Xã Hội (và trong lĩnh vực Tâm Lý Học nói chung), đáng tiếc là chưa có một lý thuyết chung được sự chấp nhận của tất cả các nhà nghiên cứu. Để độc giả dễ dàng tiếp thu môn Tâm Lý Học Xã Hội, tác giả tổng hợp một số các tư tưởng được thừa nhận thành một lý thuyết "tạm thời".

  Bởi mình ên
  03/10/2010
  1 phản hồi

  Thuyết phân tâm chủ yếu nhắm vào khảo cứu các cư xử và hoạt động tâm lý của các cá nhân, nhưng cũng có thể áp dụng cho phạm vi xã hội... Tâm trí con người có thể được chia làm hai phần chính: ý thức và vô thức. Nhân cách được cấu thành bởi ba yếu tố: "cái ấy", "cái tôi" (bản ngã), và "cái siêu tôi" (siêu ngã)... Với nhiều lực cạnh tranh nhau, rất dễ cho ta nhận thấy sự xung đột sinh ra giữa "cái ấy", cái tôi, cái siêu tôi và hiện thực. Freud cho rằng cái tôi là trung gian giữa các lực kia, tạo ra sự cân bằng giữa "cái ấy" và hiện thực trong khi làm vừa lòng cái siêu tôi... Để vượt qua sự xung đột này, cái tôi phải dùng đến các cơ chế phòng vệ tâm lý.