Tắc Kè

 • Bởi Admin
  02/08/2010
  0 phản hồi

  Nói tóm lại: Tuyên Giáo là một cái nghề sẵn sàng bẻ cong giọng lưỡi và ngòi bút để tuyên truyền và giáo dục một cách cưỡng bức cả triệu triệu con người phải nghĩ và làm theo những ý đồ và mục đích chính trị của một nhóm người, thậm chí của một cá nhân nào đó! Ai có ý nghĩ hành động khác với những gì Tuyên Giáo đã đề ra thì đều bị coi là "phản động", "phản tổ quốc".

  Bởi tqvn2004
  25/08/2009
  14 phản hồi

  Người có tài luôn là người thực tế, họ không phí công cho một sự nghiệp hão huyền trong hiện tại, thay vì thế, họ chọn lối đi cần cho cuộc đời họ, và cần cho cả xã hội trong thời điểm hiện tại. Cho nên, có thể nói hầu hết những dạng thích phấn đấu cho cái gọi là dân chủ ở Việt Nam hiện nay, đều không thể tính là nhân tài. Anh Lãng tôn trọng họ, vì dù đó là những người có phần viển vông, phiêu lưu, nhưng có một lý tưởng đáng được tôn trọng. Cái họ đang hướng tới là một tương lai, nói thẳng ra là tất yếu, và tương lai ấy cần đến những viên đá lót đường.