Sự thật về Hồ Chí Minh

 • Bởi tqvn2004
  26/08/2009
  1 phản hồi

  Thành phần được phỏng vấn thì đơn điệu, một chiều, cùng phe cánh. Cho nên, at best, có thể gọi là "Một nửa sự thật về HCM" thì đúng hơn. Những công lao của ông HCM trong sự nghiệp cứu nước hoàn toàn không được đề cập đến.

  Bởi tqvn2004
  12/08/2009
  47 phản hồi

  Các quan ở trên ra lệnh cho là bộ phim này nguy hiểm quá, cho nên là phải đập lại! Thế nhưng mà những người viết bài cũng khó xử. Lệnh ở trên là phải viết, phải lên tiếng, nhưng mà đập lại làm sao nổi? Cho nên là họ cũng buộc lòng phải viết như thế. Tôi nghĩ là nhưng người viết ra, không chắc đã xem kỹ bộ phim, và viết ra thế họ cũng không tin những điều mà họ nói.

  Bởi tqvn2004
  18/07/2009
  38 phản hồi
  Chủ đề: Lịch sử

  Xin mời độc giả Dân Luận xem và đánh giá bộ phim "Sự thật về Hồ Chí Minh" do Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ thực hiện với chi phí 200 ngàn USD

  Bởi tqvn2004
  13/07/2009
  10 phản hồi

  Cuộc học tập tư tưởng, làm theo đạo đức Hồ Chí Minh tiến hành rầm rộ suốt mấy năm nay trên cả nước đã bộc lộ rất rõ tính hình thức, phô trương, màu mè, tốn kém, đầy sự áp đặt duy ý chí, đầy tính tôn giáo tụng niệm, thể hiện cung cách làm công tác tư tưởng theo lối mòn xưa cũ, đã quá lạc hậu trong thời công nghệ thông tin đã đi vào từng gia đình, đã đến với từng cá nhân, trong thời kinh tế thị trường quyết liệt, nghiệt ngã, cuộc sống đã trở về với những giá trị thiết thực, con người phải đối mặt với một thực tế phũ phàng của một xã hội tiêu dùng, xã hội bị chi phối, phân hóa quyết liệt bởi vật chất!