Stanislav Govorukhin

  • Bởi Hồ Gươm
    20/02/2012
    1 phản hồi

    Cái thói quen của Lenin khinh thường trí thức được truyền từ lãnh tụ này đến lãnh tụ khác trong phong trào cộng sản quốc tế, trong đó có Việt Nam chúng ta. Có lãnh tụ thì huỵch toẹt nói công khai, như Mao Trạch Đông, có người thì im ỉm không nói nhưng vẫn hành xử theo kiểu Leninism và Maoism.