Srđa Popović

  • Bởi Admin
    05/03/2011
    1 phản hồi

    Trước khi anh ta rời, Popovic cạn ly bia và nghiêng người về phía tôi. Cái đấu tranh lớn nhất, anh ta nói, không phải là đánh đổ một độc tài này đến một độc tài khác; mà là lan truyền cái từ ngữ thay đổi. Hòn Đảo Dân Chủ là một khởi đầu tốt, nhưng anh ta có cảm hứng về thành lập mạng online. Anh ta ghi nhận rằng trong khi những biểu tình ở Iran vào mùa hè năm ngoái, cả chục cái blogs đăng những bài giảng của CANVAS bằng ngôn ngữ Farsi. “Đây là cái đẹp của nền thông tin mới. Không có cách nào mà kiểm soát nó nổi.”