Sô Viết

 • Bởi tqvn2004
  08/11/2009
  0 phản hồi

  Ở Châu Á cũng thế, tuy các cuộc chiến ủy nhiệm đã kết thúc, nhưng sự tan rã của cuộc chiến tranh lạnh cũng vẫn đem lại những thay đổi lớn. Một kẻ thất bại là Bắc Hàn. Để tìm kiếm tiền mặt mạnh cho dầu hỏa và vũ khí của mình, Nga đã bắt đầu thiết lập những mối quan hệ mới với quốc gia giàu có hơn Nam Hàn trước khi Liên Bang Sô Viết sụp đổ. Một Trung Quốc thực dụng cũng nhanh chóng làm theo. Ở Việt Nam, việc mất đi sự trợ giúp của Sô Viết dẫn tới việc thể chế phải đổi mới nền kinh tế, và tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn với các hàng xóm của mình - thậm chí, sau này, cả với Hoa Kỳ, kẻ thù cũ của nó.

  Bởi tqvn2004
  04/11/2009
  2 phản hồi

  Hai mươi năm sau sự kiện sụp đổ bức tường Berlin, nghiên cứu do Trung Tâm Nghiên Cứu Pew cho thấy phần trăm những người phía sau bức tường sắt ủng hộ dân chủ đã giảm đáng kể so với một thăm dò tương tự vào năm 1991.

  Bởi tqvn2004
  20/10/2009
  0 phản hồi

  Ông Gorbachev tin rằng sự cởi mở, hay glasnost, cùng với cải cách cơ cấu, hay perestroika, sẽ giải quyết được vấn đề. Điều đó đã không xảy ra, bởi mặc dù nó cho phép sự bất đồng được lưu chuyển, nó không cung cấp một cơ chế để giải quyết chúng. Ở Trung Quốc hiện giờ, bất đồng thậm chí không được biểu lộ một cách chính thức, một hạn chế dẫn tới những bất ổn và phản kháng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí nếu chúng được công khai, thì chẳng có gì trong các cơ chế giải quyết tranh chấp và pháp lý hiện tại có đủ năng lực để làm việc với những lợi ích mới đang đua nhau phát triển, cũng như các xung đột do chúng tạo ra.