sớ Táo Quân

 • Bởi Admin
  02/02/2015
  0 phản hồi

  Buồn nhiều, vui ít, / Vì đám Sản Nô, / Tiếp tục bưng... b / Sản anh – Trung Quốc, / Cắt biển, nhượng đất, / Còn gì quê hương! / Dàn khoan Hải Dương, / Chúng im thin thít, / Thành Đô mật quyết, / Dâng nước cho Tàu, / Dân chúng bảo nhau, / Xuống đường... yêu nước.

  Bởi Mắt Bão
  25/01/2014
  0 phản hồi

  Loa loa loa…cuối năm con rắn

  Ngọc Hoàng ra chiếu đối với các táo về chầu năm nay

  Lệnh rằng:

  Các táo quân hãy nghe cho kỹ:

  Bất kể nước nào bắt thăm lấy số

  Không được ăn gian ỷ mình to xác

  Lấn chiếm láng giềng để mong vào trước

  Lệnh cho Thiên lôi xử ngay tại chỗ.

  Loa loa loa…

  Thứ tự trước sau nay đà kết quả

  Bởi Ttrinh
  24/01/2014
  2 phản hồi

  Qua khảo cứu về báo xuân, chúng tôi tìm thấy bài Sớ Táo Quân xuất hiện lần đầu tiên là "Lời tấu trình của Táo Quân" trên báo Đàn Bà Mới số Xuân năm Ất Hợi 1935. Đây là tuần báo ra ngày thứ bảy do Băng Dương làm giám đốc chính trị, Thụy An làm tổng biên tập; tòa soạn đặt ở số 1 đường Leman - Sài Gòn (nay là đường Cao Bá Nhạ). Đàn Bà Mới là tuần báo phụ nữ, ra số đầu tiên ngày 1-1-1934 và đình bản sau số xuân 1937.

  Bởi Biên tập viên
  23/01/2014
  0 phản hồi

  Muôn tâu Thượng Đế / Tháng Chạp hăm ba / Áo mão Ta Bà / Trên lưng cá chép / Thần từ Hạ giới / Trực chỉ trời xanh / Xuyên nắng mai hồng / Ngàn mây gió lộng / Bay về Thượng giới / Qùy trước bệ rồng / Đập đầu binh binh / Trình thiên hạ sự / Cùng thế giới sử

  Bởi Admin
  07/02/2010
  2 phản hồi
  binhloan.jpg

  Năm rồi bấn loạn / Kinh tế lao đao / Thị trường chứng khoán / Trồi sụt lình xình / Thế nhưng đảng mình / Quyết không lùi bước / Tiến lên phía trước / Lèo lái toàn dân / Vượt qua khủng hoảng / Chỉ số tăng cao / Đầu tư nở rộ / Công trình nhà xưởng / Như nấm gặp mưa / Dân chúng ấm no / Ai nấy tự do / Nhà nhà hạnh phúc/ Lại...

  Bởi KD
  Feb 07, 2010
  0 phản hồi

  Khải bẩm Ngọc Đế
  Xứ Vệ Táo Thần
  Dân mạng Blốc Gơ
  Mặt mũi bơ phờ
  Đang chờ dâng Sớ.
  (tùng tùng... tung tung... xà)