Sở Kiến Hành

  • Bởi Khách
    21/05/2010
    0 phản hồi

    Bác Nhân lúc này sao không thấy động tĩnh gì cả. Hình như trước đó bác có gọi điện động vien thầy Khoa? Hồi bác mới lên tôi cũng từng thở ra “có thế chứ”. Tôi tin bác Nhân định làm một cuộc cách mạng thật sự trong giáo dục. Liên tiếp những kế sách mang tính đột phá được tung ra, nếu thực hiện được thì giáo dục Việt Nam hôm nay đã có diện mạo khác, biết đâu đã có mặt trong top 200 các trường Đại học của Châu Á? Nhưng rồi cái gì cũng nửa vời.