số 8B Lê Trực

  • Bởi Sapphire
    04/02/2016
    0 phản hồi

    Sau rất nhiều đập bàn, hứa hẹn... cuối cùng vụ xây dựng trái phép tại 8B Lê Trực đã có một “ kết thúc có hậu, đầy nhân văn” khi hẳn 2 cán bộ nghỉ hưu bị đề nghị xử lý.