Seoul

 • Bởi Admin
  24/10/2014
  4 phản hồi

  Ngoài ra, những sinh viên giỏi toán nhất được hướng theo ngành tài chính ở các đại học lớn trên thế giới, với tham vọng biến Seoul thành trung tâm tài chính như London, New York. Họ học ngày học đêm và kéo rầm rập về đất nước khởi nghiệp. Mọi người góp tiền vào nhau và các quỹ đầu tư ra đời, tự đi tìm kiếm các nhà máy mới khởi nghiệp be bé để rót tiền vào, tham gia vào quản trị. Không chỉ trích, đổ lỗi, mỗi cá nhân chỉ góp sức góp trí để xây dựng các doanh nghiệp lớn mạnh hơn, với tinh thần "giúp cho một người Hàn giàu có là cả dân tộc Hàn thêm giàu có".

  Bởi Admin
  06/07/2010
  6 phản hồi

  Họ không nói “xin lỗi”, hay “nhận trách nhiệm” một cách chung chung mà chọn cách nhường ghế cho người khác có năng lực hơn, trong khi đó chỉ là việc một dự luật bị bác bỏ hay một đại dự án chưa được thông qua mà họ là người chịu trách nhiệm chính, chứ chưa phải là những bê bối của cá nhân.