sảy miệng

  • Bởi Admin
    27/02/2012
    11 phản hồi

    Hiệu Minh blog xin lỗi Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành và bạn đọc vì đã đưa tin không kiểm chứng. Tôi xin bóc hai entry gần đây. Nếu ai còn dùng hai bài này, xin biên tập hoặc tốt nhất là rút bài, để đảm bảo thông tin chính xác.