Quyền Tự do Chính trị

  • Bởi Diên Vỹ
    30/01/2015
    0 phản hồi

    Trong năm 2013, Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cường đàn áp quyền tự do ngôn luận trên mạng, trên báo chí và trong xã hội. So với năm 2012, trong năm 2013 chính quyền đã kết án nhiều gấp đôi những nhà hoạt động theo tội danh "tuyên truyền chống phá nhà nước". Vào tháng Chín, chính quyền đã đưa ra Nghị định số 72, ngăn cấm tất cả các trang mạng và mạng xã hội đăng tải bất cứ "thông tin chống phá Việt Nam," một điều khoản cực kỳ bao quát khiến nhà nước được quyền bắt giữ bất kỳ người sử dụng Internet trong nước.