quyền trẻ em

 • Bởi Khách
  06/11/2015
  0 phản hồi

  Hàng ngày, chúng ta vẫn thấy trên đường phố rất nhiều em bé, có khi chỉ khoảng 7, 8 tuổi phải nhọc nhằn lê bước đi bán vé số, không ít em thậm chí bị đánh đập tàn tệ cho đến thành tàn tật, bị ép đi ăn xin chỉ để nuôi người lớn. Điều ấy diễn ra công nhiên, đến mức đã trở thành bình thường. Trong khi pháp luật đã quy định rất rõ không được bóc lột sức lao động trẻ em. Hay nói khác đi, chúng ta đang dung túng cho tội ác, rẻ rúng pháp luật. Cũng chính là rẻ rúng quyền được học hành, vui chơi của các em.

  Bởi Admin
  11/02/2010
  7 phản hồi

  Hai mươi mốt năm nhìn lại, dù chưa có đánh giá nào chính thức nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều cam kết mà Việt Nam chỉ có nói chứ không làm. Chỉ phê chuẩn để tự hào chứ không thực hiện, nếu không muốn nói là đi ngược lại với các cam kết.