Quốc hội VN

  • Bởi Tuan_Nguyen
    04/12/2011
    4 phản hồi

    Dự luật biểu tình đang gây tranh cãi không những trong nghị trường mà còn được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Ý kiến của cử tri cả nước về vấn đề này cũng hết sức đa dạng - điều này có thể được thể hiện qua những bài báo trên mạng gần đây. Khi đại biểu Hoàng Hữu Phước tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh, trong khi có nhiều ý kiến ủng hộ đại biểu Phước (phản đối luật biểu tình) cũng có không ít ý kiến cử tri không tán thành. Đó cũng là điều bình thường trong một xã hội thực sự dân chủ.