quốc gia

  • Bởi tqvn2004
    05/10/2009
    0 phản hồi

    Còn nhớ ở kỳ bầu cử Quốc hội trước đây, vài người mạnh dạn tự xin ra ứng cử, cuối cùng đều bị bác đơn vì lý do này, lý do nọ, thiếu tư cách, lý lịch không minh bạch (dám có khi còn bị thiếu thuế nữa!) Chỉ còn lại những người do chính Đảng và nhà nước đưa ra, Đảng cử dân bầu mà.

    Pages