Quốc Ấn Mai

  • Bởi Admin
    28/08/2017
    0 phản hồi

    Tôi hỏi chừng chục bệnh nhân rằng họ có biết về thuốc trị ung thư giả và phiên tòa liên quan VN Pharma không. Đa phần nói chỉ biết qua người nhà kể lại. Và họ thở dài, họ hoang mang. "Còn chữa được!" chính là câu thần chú duy nhất ở ở bệnh viện ung bướu.