quang vinh muôn năm

  • Bởi Khách
    22/05/2012
    19 phản hồi

    Bây giờ thì tôi xin hỏi ông GS TS ĐBQH có biết nguyên nhân nào - trên hết, trước hết, và trầm trọng hơn hết — làm cho một tổ chức trở thành nguy hại cho xã hội và nhân loại không hở ông Dũng? Thôi thì hãy để tôi tự trả lời vậy. THIẾU VẮNG MỘT LỰC LƯỢNG ĐỐI LẬP CÓ THỰC LỰC chính là nguyên nhân. Sự thiếu vắng đó đã và đang tiếp tục là lý do căn bản cho sự tồn tại của cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông. Sự thiếu vắng đó đã và đang tiếp tục là lý do căn bản để cho cái ĐCSVN “quang vinh muôn năm” của ông gây ra hết sai lầm này tới sai lầm khác. Độc quyền lãnh đạo cũng là đồng nghĩa với sự thiếu vắng một lực lượng đối lập có thực lực. Do đó cái tổ chức nắm độc quyền lãnh đạo mới trở thành một chiếc xe không phanh và luôn lao dốc. Do đó mà những người như chúng tôi mới cổ xúy đa nguyên, đa đảng.