Quân Tàu

 • Bởi Khách
  16/02/2012
  0 phản hồi

  Quân Tàu tràn qua Móng Cái
  Dã man giết cả con tôi!

  Bởi Khách
  18/01/2012
  0 phản hồi

  Giữ Trường Sa, con trai đầu ngọn sóng, Hòn Vọng Phu đợi mão cuối chân trời, Giữ Hoàng Sa, con gái cưng trong mộng, Đã trải qua nhiều bão tố em ơi!