Quận Cam

  • Bởi Diên Vỹ
    09/02/2013
    2 phản hồi
    la-1351439-me-0205-tet-protest-2-ajs.jpg-20130207.jpg

    Những va chạm ngày càng tăng giữa các tổ chức Đồng Song Cải Tính (LGBT - Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender - ND) gốc Việt đang hi vọng được tham gia vào lễ diễn hành Tết vào Chủ nhật tới và những người chống đối họ trong ban tổ chức Lễ Tết Nguyên đán cho thấy một mâu thuẫn văn hoá sâu đậm hơn về quyền của người đồng tính trong cộng đồng nhập cư đang lớn mạnh ở Quận Cam.