Quách Đăng Khoa

  • Bởi Sapphire
    22/08/2015
    1 phản hồi

    Việt Nam là một quốc gia có cơ cấu dân số trẻ với khoảng gần 54 triệu người (trên tổng số hơn 90 triệu) trong độ tuổi lao động. Trong tổng số 16 triệu lao động thuộc diện buộc phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), cơ quan BHXH chỉ thu được tiền của khoảng 11 triệu lao động, gây thất thu cho Quỹ BHXH gần 84.000 tỉ đồng một năm.