Phùng Hồ Hải

  • Bởi Admin
    14/02/2011
    0 phản hồi

    Người Việt, với lịch sử 2000 năm dựng nước và giữ nước không để lại được một công trình kiến trúc nào khả dĩ. Công trình kiến trúc cổ có giá trị duy nhất ở Việt Nam là Tháp Chăm. Trong thực tế, các vua chúa Việt đã không đủ sa hoa để có thể xây dựng được những công trình “để đời”, ngược lại, nền văn minh Việt được tạo thành từ văn minh làng xã. Nhưng ngay cả cái văn minh làng xã đó ngày nay cũng khó mà tìm được. Lịch sử Việt Nam chứng kiến sự phá hoại không chỉ của các công trình kiến trúc mà cả của nền văn hóa phi vật thể. Người Việt hiện nay mất gốc. Và chúng ta đang loay hoay đi tìm gốc, của mình hoặc của người khác.