phồn vinh

 • Bởi Sapphire
  25/01/2016
  0 phản hồi

  Khi hàng triệu người với cái bụng vẫn còn đói và con đường tương lai mơ hồ thì những đốm hoa pháo trên trời cao “phục vụ đời sống tinh thần” chẳng qua là sự phồn vinh giả tạo!

  Bởi Gió Nghịch Mùa
  13/01/2015
  0 phản hồi

  chưa lâu, thông tin Parkson - hệ thông trung tâm thương mại cao cấp tại Hà Nội ngưng hoạt động mua sắm, chủ các hộ kinh doanh hối hả dọn , chuyển hàng ra khỏi Parkson lúc nửa đêm...

  có chuyện gì ? binh biến ? - đảo chính chăng ?