phổ thông

 • Bởi deholy
  18/08/2015
  2 phản hồi

  Thực hiện lời kêu gọi của Bộ GD-ĐT về việc nghiên cứu và đóng góp ý kiến, đề xuất trong ngành giáo dục và rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân cho bản dự thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể” của Bộ GD-ĐT được nêu tại công văn số 3976/BGDĐT-BPTTr ngày 05/8/2015, tôi xin trình bày một số ý kiến và kiến nghị như sau:

  Bởi deholy
  13/08/2015
  1 phản hồi

  Không rõ năng lực ban soan thảo CT như thế nào mà viết CT theo kiểu báo cáo truyền thống dài lê thê, cái cần thì thiếu, cái không cần thì thừa, trùng lặp làm rối mắt người đọc. (Bản hướng dẫn có 36 câu hỏi-đáp dài 36 trang, nếu tóm lại ý chính thì không quá 2 trang). Hãy vào xem chương trình GDPT Tiểu bang Quensland (Đông Úc), Tỉnh bang Saskatchuwan (Canađa) chỉ gần 3 trang điện tử với các chú giải thuật ngữ, xuất xứ khái niệm từ các chương trình mới cũ của các năm, khi cần người đọc chỉ cần nhấp chuột là ra hết một cách hệ thống các thuật ngữ. Cuốn National curriculum của Hàn quốc dày 130 trang có chương mục rõ ràng, rất dễ xem.