phi dân chủ

 • Bởi Admin
  09/04/2016
  1 phản hồi

  Tôi có cơ sở để khẳng định rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đang diễn ra một cách không minh bạch, vi phạm trắng trợn quyền ứng cử của công dân Việt Nam. Tôi sẽ không tham gia buổi hiệp thương được tổ chức trong khuôn khổ một cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội như thế, và cũng sẽ không công nhận kết quả của việc bỏ phiếu tín nhiệm nào như vậy.

  Bởi Admin
  11/03/2016
  3 phản hồi

  Ở những nước đi theo hướng cộng sản, thì chỉ có một đảng nắm quyền lãnh đạo là ĐCS, và nguyên tắc tập trung dân chủ không chỉ còn là nguyên tắc của ĐCS mà trở thành nguyên tắc tổ chức của toàn bộ bộ máy chính quyền.

  Bởi Admin
  07/06/2015
  0 phản hồi

  Rõ ràng, Quy định này cho thấy cấp ủy, Ban thường vụ cũ sắp hết nhiệm vụ nhưng vẫn tìm cách cố tình chi phối, lũng đoạn cấp ủy mới!

  Bởi Admin
  09/04/2013
  2 phản hồi
  nguyenchiduc1.jpg

  Các học trò “xuất sắc” của Marx như Lê nin, Stalin, Mao trạch đông… luôn đề cao bạo lực, coi việc bắn giết (súng đẻ ra chính quyền) là đường lối giải quyết mâu thuẫn giai cấp nhằm đạt mục đích chính trị.

  Bởi Admin
  28/04/2010
  0 phản hồi

  Thủ phạm chính gây ra sự suy giảm của chế độ dân chủ theo Kurlantzick là tầng lớp trung lưu. Tầng lớp trung lưu đẩy những kẻ độc tài ra khỏi chiếc ghế quyền lực nay lại mong nhớ những ngày của chế độ chuyên quyền vì quá trình thiết lập chế độ dân chủ quá khó.

  Bởi KD
  Mar 16, 2009
  0 phản hồi

  Sự bạo ngược cũng là kẻ thù của Dân Chủ đấy! Sự bạo ngược của đám đông là sự bạo ngược của chúng ta đấy! Kẻ thù có thể lật đổ nền Dân Chủ Lập Hiến cũng có thể là chúng ta đấy! Nếu chúng ta không nhìn ra được sự bạo ngược của mình thì không xứng đáng để sống trong một xã hội Dân Chủ. Nếu phong tục văn hóa của chúng ta trái ngược với khái niệm Xã Hội Dân Chủ Đa Nguyên… THÌ SAO?