phê bình văn học

 • Bởi Sapphire
  10/07/2015
  4 phản hồi

  Xã hội nào bất kì, muốn tự thức để tiến bộ, cũng cần đến sự phản biện. Một phản biện đích thực: trực diện, mạnh mẽ, và đầy trí tuệ. Không phải lối phản biện “dân hỏi Bộ trưởng trả lời”, hay như ở Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương, các diễn giả lên giảng bài, sau đó đưa địa chỉ email: “Ai có thắc mắc gì cứ gửi điện thư cho tôi”. Mà là trực diện.

  Bởi Bắc Phong
  07/08/2013
  0 phản hồi

  Nếu muốn thay dạng đổi hình / muốn tẩy não văn hóa nô lệ / bước đầu là phải biết tự khinh.

  Bởi nguyen_y_van
  23/07/2013
  0 phản hồi

  Thường những nhà phê bình này luôn luôn tự đồng hóa mình với dư luận xã hội, với người đọc, họ tự coi mình đại diện cho yêu cầu thời đại và đủ thứ quyền lực khác. Người ta cứ viết khơi khơi Đảng ta nhận định rằng... Đảng ta luôn luôn cho rằng... mặc dù chưa bao giờ có một văn bản chính thức nào xác định người ấy phát ngôn thay Đảng cả.