Phan Viết Ngàng

  • Bởi Admin
    05/01/2010
    0 phản hồi

    Thoạt tiên, chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa nhân đạo, là phương tiện giải phóng con người và xã hội. Thế nên, khi mới ra đời, chủ nghĩa cộng sản đã được những những người có tư tưởng xã hội và quần chúng cần lao háo hức đón nhận...