phán quyết

 • Bởi Admin
  13/07/2016
  7 phản hồi

  Trung Quốc đã phản đối dữ dội phán quyết này, một điều hoàn toàn hợp logic khi hầu hết các đòi hỏi quan trọng nhất của họ đã bị phán quyết của toàn PCA bác bỏ. Họ đã tốn vài năm trời cố tình tìm cách bác bỏ vai trò của phiên toà và hậu quả pháp lý của nó nhưng thất bại. Điều này đặt Trung Quốc trước một tình huống cực kỳ bất lợi: Bất cứ động thái leo thang nào của họ nhằm vi phạm phán quyết và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông đều sẽ là trái với luật pháp quốc tế. Đây là thất bại nặng nề không phải chỉ về mặt ngoại giao, mà nó còn để lại những hậu quả hết sức lâu dài đối với chiến lược bành trướng xuyên suốt nhiều thập kỷ của Trung Quốc.

  Bởi Admin
  11/10/2011
  0 phản hồi

  Việc giải quyết khiếu nại hành chính theo sự phán quyết của hệ thống hành chính bị hạn chế, nhiều nhất được giải quyết ở 2 cấp, trong đó cấp thứ nhất lại chính là cơ quan hành chính đã ban hành quyết định hành chính. Nhìn từ góc độ thực tiễn, các chuyên gia quốc tế vẫn nói rằng cơ quan đã ban hành quyết định sai thì khó thừa nhận mình đã sai. Cơ chế như vậy là pháp luật đã làm mất đi một lần quyền khiếu nại hành chính của dân. Trong trường hợp khiếu nại hành chính đối với quyết định hành chính của UBND cấp tỉnh, coi như không được khiếu nại lần nào vì sau đó không được tiếp tục khiếu nại lên Trung ương.