phản nước

 • Bởi Khách
  16/01/2013
  0 phản hồi
  bieu-tinh-va-phan-bieu-tinh-.jpg

  Lâu quá rồi không đánh giặc / Chân và tay mỏi nhừ / Bọn vua chúa quan lại cầu an dòm dáo dác / Nó đánh càn, văng miểng tới mình ư?

  Bởi Khách
  16/08/2010
  2 phản hồi

  Như vậy, việc Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), trang thông tin điện tử Bauxite Việt Nam đăng lại và ông Kim Văn Vũ và những người đã đọc và truyền nhau đọc bài trả lời phỏng vấn này chính là thực hiện những quyền cơ bản ấy của công dân Việt Nam được Hiến pháp long trọng bảo hộ hay thực hiện Dân chủ mà theo định nghĩa của Hồ Chí Minh là “Quyền của Dân được mở mồm ra nói”.