Phan Anh Minh

  • Bởi Admin
    10/03/2016
    8 phản hồi

    Tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM chiều qua vừa có những phát biểu thẳng ruột ngựa về công tác phòng chống tham nhũng.