Phạm Việt Thắng

  • Bởi Hồ Gươm
    25/09/2017
    1 phản hồi

    Nói Ruby là của con gái ông Cự hoàn toàn không sai. Nhưng nói rằng người có tên Võ Tú Hương, đại diện của công ty Đại Thành, đứng tên chủ sở hữu của Karaoke Ruby, là con gái ông Võ Kim Cự, thì hoàn toàn sai.