Phạm Văn Bản

 • Bởi Phạm Văn Bản
  01/10/2011
  9 phản hồi

  Nhìn lại đảng phái chính trị của người Việt Nam phải thừa nhận rằng dân tộc ta chưa có một đảng chính trị đúng nghĩa để “sinh hoạt tự do dân chủ”. Trước hết vì thiếu triết lý dân tộc, thiếu nguyên lý tổng hợp, thiếu tôn chỉ hay hệ thống tư tưởng chỉ đạo một cách “sống động hiện thực”… Hơn nữa, tôn chỉ hay chủ thuyết lại cần phải giải thích rộng rãi… cho nên đã tự gò bó, mâu thuẫn quyền lợi, kình chống lẫn nhau trong nội bộ đảng. Và từ đó các chính đảng đã không theo kịp trào lưu tiến hóa chung của nhân loại; đảng CSVN là một ví dụ điển hình.

  Bởi Phạm Văn Bản
  28/09/2011
  0 phản hồi

  Ðảng Dân Chủ Lao Ðộng là mảnh vụn vỡ ra từ Ðảng Lao Ðộng năm 1955, khi họ bất đồng chính kiến với người Cộng Sản. Sự kiện Dân Chủ Lao Ðộng tách rời ra cũng làm ảnh hưởng đến Ðảng Tự Do trong việc thay đổi bầu cử, đẩy mạnh phong trào chống Ðảng Cộng sản trong vùng Châu Á.

  Bởi Phạm Văn Bản
  26/09/2011
  9 phản hồi

  Đảng chính trị cũng giống như ban âm nhạc hay đội túc cầu… Tuy nhiên đảng có tham vọng lớn hơn, đó là lập chính quyền và giành lấy chính quyền. Chỉ khi nào đảng có được chính quyền trong tay, thì lúc đó đảng mới thực hiện được mục tiêu, lý tưởng của mình… hoặc tối thiểu đảng cũng phải giành được số ghế trong Quốc Hội thì mới phát huy được khả năng hiện thực của đảng. Căn cứ theo kết qủa họat động, và tùy thuộc tham vọng của đảng, mà người ta có định nghĩa đảng đó theo như cơ cấu, danh xưng, lý thuyết hay chủ trương họat động.

  Bởi Phạm Văn Bản
  18/09/2011
  3 phản hồi
  Hue78.JPG

  Chiến tranh đã qua, chẳng những toàn dân đánh đuổi giặc nước, mà mỗi người lại còn phải tự dẹp tan mọi thứ giặc trong chính bản thân mình. Các chướng ngại được đánh tan, và với những kinh nghiệm tuyệt hảo, với niềm tin sâu sắc, với sức sống tràn đầy, giờ đây trước Bàn Thờ Tổ, khối người hiệp nhất toàn hảo và trọn tâm trọn sức cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Với cuộc sống phát xuất từ tâm khảm của những người thấm nhuần tinh hoa văn hóa Việt, từng trải qua kinh nghiệm đau thương chiến tranh. Toàn Dân Việt Nam hiên ngang bước vào kỷ nguyên mới với xã hội mới tràn đầy tình yêu, hạnh phúc làm người.

  Bởi Phạm Văn Bản
  13/09/2011
  4 phản hồi

  Đọc bản Hiến Pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tôi có cảm tưởng rằng, ông chủ muốn dựng ngôi nhà tình thương cứu người.

  Bởi Phạm Văn Bản
  27/07/2011
  1 phản hồi

  Khi góp phần vào việc nước, làng là đơn vị đại diện người dân. Trong truyền thống chính trị Việt, người dân không trực tiếp với vua quan mà qua làng. Trong tất cả mọi việc, từ tiếp xúc, lệnh truyền, tới sưu thuế, lính tráng… của nước chỉ cần căn cứ vào làng, liên lạc với làng, và theo khả năng của toàn làng mà định phần đóng góp.

  Bởi Phạm Văn Bản
  24/07/2011
  2 phản hồi

  Việc làm của ban cải tạo cũng không chỉ lôi kéo học sinh/ sinh viên ra khỏi sự nhận thức chính đáng sử liệu Việt học, mà đầu độc người trẻ Việt Nam tin tưởng mù quáng vào ý tưởng mới/ ý thức hệ cộng sản ghi trong sử sách do Ủy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam sọan ra.