phạm pháp

 • Bởi Admin
  15/01/2014
  0 phản hồi
  viet_nguyentandung_rtr_261107.jpg

  Nếu hiểu theo báo QĐND thì nghiễm nhiên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một người đứng đầu Chính phủ đã có hành động phạm pháp do xuyên tạc Hiến pháp. Vì thế nên không thể chấp nhận được cả về mặt chính trị, pháp lý và đạo lý. (!?)

  Bởi Admin
  11/11/2013
  2 phản hồi

  Ông Chấn và cơn bão án oan lịch sử đã để lộ ra một câu trả lời rốt ráo: Không có cách nào khác ngoài việc dẹp bỏ chế độ độc tài hiện nay để xây dựng một thể chế pháp quyền do chính dân làm chủ.

  Bởi Admin
  05/03/2013
  1 phản hồi

  Điều 4 Hiến pháp 1992 (HP92): “Đảng Cộng Sản… lãnh đạo đất nước.” Bây giờ Nhà Nước chuẩn bị ban hành HP mới và kêu gọi công dân góp ý, kiến nghị . Rất nhiều ý kiến muốn bỏ điều 4 ở trên, thay bằng nội dung khác. Thế là nhiều dư luận viên gào lên: “Phạm pháp! Phạm pháp! Đòi lật đổ chế độ!”. Lý do họ đưa ra là “HP92 quy định ĐCS lãnh đạo.” Mọi chuyện trở thành vòng tròn luẩn quẩn?

  Bởi Hồ Gươm
  10/06/2012
  0 phản hồi

  Chắc chắn, mỗi khi đứng trước một hiện tượng tiêu cực, lại còn lo lần ra căn nguyên đạo lý văn hóa của nó, công việc phải làm sẽ trở nên vô cùng bề bộn. Chẳng phải là lâu nay nhiều người chúng ta có thói quen suy nghĩ một cách đơn giản “truyền thống căn bản là tốt”, “đạo lý nhìn chung là lành mạnh”, để xuê xoa mọi chuyện. Nhưng chính bởi thế, nay lại chính là lúc xã hội phải lo nhận thức cho thấu đáo hơn. Bề bộn mấy thì bề bộn, để giải quyết đến cùng mọi chuyện tiêu cực, không thể có cách nào khác. Bởi các vấn đề đạo lý văn hóa không chỉ liên quan đến pháp luật mà còn liên quan đến mọi mắt xích khác trong guồn máy xã hội. Nói như một viện sĩ người Nga, ông D. Likhachev: Không có văn hóa, xã hội không thể trở thành xã hội có đạo lý.

  Bởi Admin
  04/04/2011
  20 phản hồi
  110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg

  Trong bốn luật sư, thì đối với luật sư Trần Vũ Hải trong lúc đang đề nghị với Hội đồng Xét xử cung cấp mười tài liệu mà cáo trạng của Viện Kiểm sát đưa ra truy tố đối với ông Cù Huy Hà Vũ để đọc nguyên văn hoặc cung cấp cho anh Cù Huy Hà Vũ để đánh giá toàn bộ chứng cứ của mười tài liệu đó thì bị chủ tọa phiên tòa ngắt đi và đồng thời cũng tuyên bố là cảnh cáo luật sư.

  Bởi Admin
  10/09/2010
  3 phản hồi
  ha_noi4.jpg

  Không thấy có quy định nào cấm nhiều người cùng đứng đơn khiếu nại, tố cáo hoặc đơn khiếu nại, tố cáo nhiều người đứng tên thì không giải quyết. Hoặc cấm gởi đến nhiều cơ quan cùng một lúc. Theo tinh thần của Hiến pháp Việt Nam (Chương V), thì công dân Việt Nam được quyền làm những gì mà pháp luật không cấm.