Phạm Ngọc Thái

 • Bởi Admin
  28/07/2016
  0 phản hồi

  Em thương dân bốn nghìn năm / “Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...” (1) / Thì đến trí thức, văn sĩ giờ / phần lớn uốn lưng sống nhục / Nhà báo như những con chó mực... (2) / Gã Chủ tịch Hội nhà văn chỉ là tên cơ hội, / Làm tay sai cho bọn Việt Gian

  Bởi Admin
  02/10/2015
  1 phản hồi

  Cách mạng vô sản: một cuộc chiến tranh phi lý / đời đời còn phỉ báng / Tắm nhân loại vào những vũng máu tàn khốc, đau thương /Vì ông - Lê Nin: nhân dân Nga phải đổ bao máu xương / Để giành lại / Một nhà nước do Đảng cộng sản lãnh đạo, cầm quyền

  Bởi Admin
  26/08/2015
  3 phản hồi

  Tôi lại viết bài thơ đất nước / Đất nước mạt và buồn / Nhìn lên bầy quan tham / Quốc gia thì băng hoại / Trông xuống oan khuất chốn dân tình

  Bởi Admin
  19/06/2015
  1 phản hồi

  Còn ai muốn xin vào Hội nhà văn Việt Nam nữa không?
  Khi cái danh hội viên Hội nhà văn đã trở thành nhơ nhớp
  Hàng loạt các nhà văn cội gạo tuyên bố từ bỏ Hội
  Như rũ bỏ một chiếc áo lâu ngày lấm lem, rơm rác. (1)
  Ý Nhi không thể ở lại, vì kẻ lãnh đạo Hữu Thỉnh

  Bởi Admin
  04/09/2012
  0 phản hồi

  Hôm nay, tôi xin trích ra ngót ba trăm bài thơ trong “Tuyển thơ đại bàng” của cuộc đời tôi cho xuất bản vào tập “Hồ Xuân Hương tái lai” này, để lại ra mắt bạn đọc…sau tập “Rung động trái tim” đã xuất bản gần đây nhất.

  Bởi Admin
  12/06/2012
  0 phản hồi

  Tôi biết Phạm Ngọc Thái (PNT) từ thưở còn chiến tranh, cùng là anh lính chiến ăn rừng ngủ rú qua ba mặt trận Việt-Miên-Lào. Suốt chặng đường chinh chiến ấy Thái ham viết nhật ký và làm thơ! Nhiều đêm nằm với nhau bên võng giữa rừng, Thái vẫn thường hay đọc thơ cho chúng tôi nghe. Được biết những cuốn nhật ký đó đã bị mất trong chiến tranh, tác giả chỉ còn nhớ lại ít bài tản mạn, cũng là một điều đáng tiếc.