Phạm Lê Thanh

 • Bởi Khách
  21/02/2012
  1 phản hồi

  Mô hình hoạt động viễn thông của Tập đoàn Điện lực Nam bộc lộ nhiều yếu kém sau hai năm hoạt động kinh doanh lĩnh vực viễn thông và gây bất bình cho lãnh đạo Điện lực. Ngành điện kinh doanh độc quyền không thể đem tư duy kinh doanh điện qua kinh doanh viễn thông.

  Bởi Khách
  22/12/2011
  0 phản hồi

  Năm nay EVN sẽ trả lời công luận ra sao khi lỗ lớn như vậy mà lương các vị vẫn cao vời vợi. Nếu chọn câu phát ngôn “ấn tượng” của năm, có lẽ phải chọn câu trần tình của Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh khi phân vúa về mức lương bình quân 7,3 triệu đồng của ngành điện năm 2009 “ Là Tổng giám đốc, tôi rất đau lòng khi lương cán bộ Tập đoàn chỉ có ngần đó” và rằng “ở nông thôn thì được chứ ở thành thị thì không thể sống được”

  Bởi Admin
  22/11/2011
  2 phản hồi

  15 ngàn đồng mỗi ngày cho 2 ca, 8 tiếng đứng rạc cẳng - lời tố khổ của một chế độ lương nhục mạ người lao động.