Phạm Hoài Huấn

 • Bởi Admin
  12/11/2010
  0 phản hồi

  Bài học "Đẽo cày giữa đường" không phải là bài học “kiên trì với một con đường đã chọn” mà là bài học biết lắng nghe, nhưng trước hết nó là bài học hiểu biết. Anh đẽo cày mà không biết cái cày là gì, phải đẽo như thế nào, thấy người ta đẽo cày mình cũng đẽo thì tất yếu ai nói gì cũng phải làm theo. Một khi đã không hiểu biết, ai nói gì cũng làm theo, cái cày tất yếu sẽ thành ”một khúc gỗ nhỏ”. Nhưng nếu không hiểu biết, cứ liều mạng ”kiên trì với một con đường đã chọn” cũng tất yếu sẽ biến cái cày thành ” một khúc gỗ nhỏ” thôi bác. Cho nên làm gì cũng phải hiểu biết cái việc mình đang làm, một khi hiểu biết rồi thì tự khắc sẽ biết góp ý nào là đúng, góp ý nào là sai, góp ý nào là chân thành, góp ý nào là đểu cáng.

  Bởi Khách
  02/03/2010
  1 phản hồi

  Như trên đã đề cập, thông tin công bố của công ty rất quan trọng. Khi có tiền muốn đem đầu tư vào công ty một cách tất nhiên là nhà đầu tư phải làm công việc là "chọn mặt gởi vàng". Quá trình lựa chọn này được thực hiện dựa trên quá trình tìm hiểu về doanh nghiệp thông qua các thông tin do công ty cung cấp. Về mặt tâm lí, ai cũng muốn mình đầu tư sẽ có lời.