phẩm hạnh

 • Bởi Admin
  28/05/2015
  3 phản hồi

  "Phẩm hạnh và lòng tự tôn quốc gia"là một khái niệm rất thiêng liêng nhưng cũng vô cùng gần gũi với mỗi người, song ở Việt nam còn ít người để ý và quan tâm. Vì ít người biết rằng, một khi phẩm giá của từng cá nhân được tôn trọng, tự khắc đất nước của mình sẽ giữ được sự tự tôn.

  Bởi Admin
  30/03/2011
  2 phản hồi

  Phân vân về phẩm hạnh cũng lắm nẻo lắm đường, chữ trinh đâu cứ một đường chấp kinh. Chữ hoàn cảnh có khi chỉ là cái cớ, nhưng hoàn cảnh cũng có phần làm nên con người