Phạm Gia Hiền

  • Bởi Admin
    04/11/2016
    0 phản hồi

    Hôm nay Ban Bí thư TƯ Đảng công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng. Ông Hoàng nguyên là Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ban Bí thư cũng đề nghị thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Hoàng.