phá rào

 • Bởi Admin
  10/03/2013
  0 phản hồi

  Theo lẽ đó, trao cho người dân, đặc biệt là nông dân, quyền sở hữu đất đai là điều quan trọng nhất, tác động đến nhiều người dân nhất, sẽ là bước đột phá, mở ra những hướng đi mới cho nền kinh tế. Một thị trường to lớn, liên quan đến 70% dân số sẽ được khai thông, vận hành đúng quy luật. Thử hình dung, người dân được làm chủ chính thức mảnh đất của họ thì trong một thời gian, bộ mặt nông thôn sẽ thay đổi, cơ sở hạ tầng sẽ được cải thiện, nông dân làm ăn với tư cách chủ ruộng sẽ có tầm nhìn dài hơn, bao quát hơn và hiệu quả hơn.

  Bởi Admin
  23/07/2010
  0 phản hồi

  Hơn một thập kỷ qua, các nhà tài trợ quốc tế đã thúc đẩy thể thức chế định mới cho hàng ngàn tổ chức được thành lập nhằm cung cấp các cơ sở thể thao, giải trí, dịch vụ xã hội, vận động cho các nhóm lợi ích quốc gia và cộng đồng địa phương. Nhưng “Tự do Lập hội” chưa bao giờ chạm được vào bộ luật. Mọi tổ chức “xã hội dân sự” vẫn phải đăng ký với các đoàn thể do Đảng kiểm soát.

  Bởi Admin
  02/07/2010
  3 phản hồi

  Ông Linh không phải là cha đẻ của cái gọi là “kinh tế thị trường”. Nền kinh tế tư nhân với động lực cạnh tranh đã có từ rất lâu. Từ những chuyến tàu dọc sông Hồng của nhà tư sản Bạch Thái Bưởi thời Pháp thuộc. Từ bánh xà phòng cô Ba lưu thông trên toàn cõi Việt Nam của ông Trương văn Bền. Từ chiếc xe hơi La Dalat made in Viet Nam đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn vào thập niên 70. Ông Linh, người đã lăn lộn ở miền Nam nhiều năm, ắt thấu hiểu sức sống của nền kinh tế đó. Từ chỗ ấy, ông khước từ những giáo điều xơ cứng, quay trở lại (dù rất dè dặt) với những giá trị kinh điển của kinh tế học mà thế giới và miền Nam đã biết và áp dụng từ rất lâu.