Petőfi Sándor

 • Bởi Hồ Gươm
  17/03/2015
  0 phản hồi

  chúng ta thề,
  chúng ta thề, không bao giờ
  chúng ta tiếp tục thành nô lệ!