PA83

  • Bởi Sapphire
    09/12/2016
    0 phản hồi

    DL - Diễn viên hài độc thoại Dưa Leo bị Phòng chính trị nội bộ (PA83) gởi thư mời yêu cầu làm việc về vấn đề liên quan tới các blog hài độc thoại của mình trên kênh Youtube trong thời gian qua.