Оleksiy Shovkoplias

  • Bởi Hồ Gươm
    01/03/2014
    0 phản hồi

    Tại Ukraine, không ai có thể phủ nhận những tội ác khủng khiếp do cựu Tổng thống Ukraine đã gây ra. Các quyết định trên không chỉ là ý kiến của nhân dân, mà quyết định của toà án dựa trên những nghi vấn về các vụ sát hại được lên kế hoạch trước. Dĩ nhiên quyết định của toà án cần phải được thi hành.

    Cá nhân tôi đồng tình và ủng hộ mọi quyết định của quốc hội và toà án.