ở đâu

 • Bởi Sapphire
  06/04/2015
  0 phản hồi

  Chúng ta phải ghi nhớ một điều: tài năng ở bậc học phổ thông (gifted) sẽ không bao giờ trở thành một nhân tài (talented) nếu như quá trình học tập ở phổ thông của các em không được kết nối chặt chẽ và liên tục với việc học ở bậc cao (đại học và sau đại học...)

  Bởi Mắt Bão
  17/09/2014
  0 phản hồi

  228 lượt học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) trong 40 năm qua đã giành 52 huy chương vàng, 94 huy chương bạc, 67 huy chương đồng, 1 giải thưởng đặc biệt.

  Bởi Mắt Bão
  08/03/2014
  4 phản hồi

  Ông cha ta ngày xưa định danh người có học, có tài, có đức lấy quốc gia dân tộc làm thượng tôn-người hiền tài, là nguyên khí quốc gia. Thời nay gọi là tầng lớp tinh hoa. Nếu tính số người Việt Nam có học vị tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư, phó giáo sư ở các chuyên ngành khoa học, khoa học công nghệ và khoa học nhân văn thì chỉ tính riêng học vị tiến sĩ đã là “con số khủng long tiền sử” ở khu vực Đông Nam Á: 24 ngàn 300 người. Cũng đã có người đưa ra con số ngầm so sánh thực chất tiến sĩ giữa ta và Nhật Bản: tính từ hàm thứ trưởng trở lên, số tiến sĩ người Việt Nam cao hơn Nhật Bản những 5 lần! Quả là về số lượng, không chê vào đâu được, cao ngất nghểu.