Nước Nam

  • Bởi Khách
    18/01/2012
    0 phản hồi

    Giữ Trường Sa, con trai đầu ngọn sóng, Hòn Vọng Phu đợi mão cuối chân trời, Giữ Hoàng Sa, con gái cưng trong mộng, Đã trải qua nhiều bão tố em ơi!